Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2013

rasowadoskonalosc
Czasem trzeba coś w sobie zmienić . Czasem trzeba spojrzeć na wszystko inaczej . Czasem trzeba nabrać dystansu i odnaleźć na życie najlepszy patent. I stwierdzam, że życie nie jest piłką nożną . Trzeba się we wszystko angażować, walczyć i wygrywać poki jest na to czas . Dogrywki w tym wszystkim nie będzie . Ale coraz częściej wydaje mi się, że ludziom brakuje optymizmu, bez którego życie staje się szare i nic nie warte . I czasem jest mi bardzo trudno zrozumieć, że życie nielicznych składa się z mnóstwa roztrzaskanych kawałeczków i cząstek duszy oraz jednego wielokrotnie złamanego serca .
Reposted fromnezavisan nezavisan viainyou inyou
rasowadoskonalosc
1564 88a9 420
Reposted fromzielono zielono viainyou inyou
rasowadoskonalosc
Po pijaku nie rodzi się uczucie tylko jego potrzeba.
Reposted fromthesmajl thesmajl viana-zakrecie na-zakrecie
rasowadoskonalosc
9593 8918 420
rasowadoskonalosc
Play fullscreen
Naprawdę cieszę się, że widzę Ciebie znów, choć
było tyle ciężkich chwil, tyle niepotrzebnych słów.
Tyle emocji złych, naprawdę mocnych słów i
nieudanych prób, przegranych ciężkich prób.

December 30 2012

rasowadoskonalosc
6120 cefa 420
Mam pistolet dwa naboje i nas dwoje.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
rasowadoskonalosc
6120 cefa 420
Mam pistolet dwa naboje i nas dwoje.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
rasowadoskonalosc
9210 87cd 420
Reposted fromwhateva whateva viaoll oll
rasowadoskonalosc
3188 2afd 420
 
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaoll oll

December 28 2012

rasowadoskonalosc
5960 b661
rasowadoskonalosc
2709 8f28 420
Peter Pan
Reposted frompatt patt viaBody-Modification Body-Modification
rasowadoskonalosc
- To nie jest bałagan, tylko bardzo skomplikowany porządek - tłumaczył Puchatek Tygrysowi, który szukał czegoś w szafce.
— Puchatkowe mądrości
rasowadoskonalosc
Miłość jest wtedy, kiedy dziewczynka mówi chłopakowi, że podoba jej się jego koszulka, a on później zakłada ją każdego dnia.
— Adaś lat 6.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaimpreska impreska

December 11 2012

rasowadoskonalosc

Obżeram się jak Puchatek, mam depresję jak Kłapouchy.

MAM BAJECZNE ŻYCIE

— A.
Reposted fromidzsobie idzsobie viadrunkwhipster drunkwhipster
rasowadoskonalosc
Wszyscy pytają czemu jestem smutna, może po prostu nie mam z kim być szczęśliwa.
Reposted fromlabellavita labellavita viaMissMurder MissMurder
rasowadoskonalosc
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaMissMurder MissMurder
rasowadoskonalosc
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy sie bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— Żulczyk
rasowadoskonalosc
to będzie dobry rok bez rocznic i postanowień
bez wspomnień i rozczarowań
— muchy
Reposted frompoppyseed poppyseed vianieklam nieklam
rasowadoskonalosc
- 'Uskrzydla' na osiem liter?
- Wódeczka?
— E. E. Schmitt
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viapabloo06 pabloo06
rasowadoskonalosc
0739 e56e
Caring for others even when you are angry with them
Reposted fromarctichell arctichell viapabloo06 pabloo06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl